7 tỷ đồng xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị

Cập nhật, 13:52, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp xây dựng các mô hình liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm lúa gạo và nâng cao thu nhập của nông dân trồng lúa trên địa bàn tỉnh;

từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo theo hướng bền vững giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể của dự án là: đầu tư củng cố vùng nguyên liệu lúa theo hướng an toàn liên kết sản xuất lúa gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị với quy mô 510ha;

nâng cao năng lực, kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế của hội đồng quản trị HTX trong liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị và hỗ trợ đầu tư, nâng cao trình độ áp dụng quy trình sản xuất lúa theo hướng an toàn cho nông dân trồng lúa.

Nhà nước hỗ trợ: 50% chi phí mua lúa giống cấp xác nhận trên tổng giá trị của hóa đơn mua lúa giống với Trung tâm Giống nông nghiệp (tương đương 50 kg/ha) cho diện tích 510ha thực hiện mô hình liên kết sản xuất lúa gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Thành viên các HTX và các hộ sản xuất tham gia dự án đối ứng 50% chi phí mua lúa giống còn lại; 30% chi phí mua vật tư thiết yếu (phân bón) trên tổng giá trị của hóa đơn mua hàng với doanh nghiệp cung ứng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón cho diện tích 510ha thực hiện mô hình liên kết sản xuất lúa gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Thành viên các HTX đối ứng 70% chi phí mua vật tư thiết yếu còn lại. Hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản trên tổng diện tích 510ha.

Trong đó: năm 2018, đầu tư cho 2 HTX với diện tích 140ha; năm 2019, đầu tư cho 2 HTX với diện tích 170ha; năm 2020, đầu tư cho 2 HTX với diện tích 200ha. Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 7 tỷ đồng.

MINH DUY