Bán lẻ và doanh thu dịch vụ mới đạt gần 89%

Cập nhật, 05:33, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 11 tháng năm 2017 của tỉnh hơn 37.358 tỷ đồng, đạt 88,95% kế hoạch năm (42.000 tỷ đồng), tăng 9,91% so cùng kỳ năm 2016. 

Trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 10,95%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 11,02%, du lịch lữ hành tăng 22,74% và dịch vụ khác tăng 2,08%.

Dự báo cả năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khoảng 40.878 tỷ đồng (thấp hơn kế hoạch năm nhưng tăng 9,93% so năm 2016).

NAM ANH