Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Cập nhật, 07:32, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 1/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, từ ngày 1/7/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019, cụ thể như sau:

Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2019:

 

Mức trợ cấp hàng

tháng được hưởng

 từ ngày 1/7/2019

=

Mức trợ cấp được

hưởng tại thời điểm

tháng 6 năm 2019

x

1,0719

​Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính nêu trên) như sau: Đối với cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã: 1.974.000 đ/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đ/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã: 1.910.000 đ/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đ/tháng.

Đối với các chức danh còn lại: 1.768.000 đ/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đ/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2019. Chế độ quy định tại thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1/7/2019.

HP (nguồn chinhphu.vn)