Sửa đổi quy định về chậm đóng BHYT

Cập nhật, 05:42, Thứ Năm, 02/08/2018 (GMT+7)

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Theo đó, đáng chú ý là sửa đổi quy định xử lý với trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên.

Cụ thể, trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng 2 mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Nếu không thực hiện thì bị trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động (quy định cũ, trong trường hợp này, thẻ BHYT được coi là hết giá trị sử dụng).

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

HP (nguồn PLO)