Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế

Cập nhật, 05:42, Thứ Năm, 02/08/2018 (GMT+7)

Ngày 6/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/8/2018.

Nghị định này đã bỏ quy định học sinh Việt Nam dưới 5 tuổi không được học các chương trình đào tạo nước ngoài trước đây.

Thay vào đó, nghị định này chỉ yêu cầu số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh.

Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, không dài hơn thời hạn thuê đất.

Trong khi đó, thời hạn hoạt động của liên kết đào tạo, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không quá 5 năm và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm.

HP (nguồn LĐO)