Thi dùm, thi hộ sẽ bị buộc thôi học

Cập nhật, 05:28, Thứ Năm, 12/04/2018 (GMT+7)

Thông tư 09/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ CĐ theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, có hiệu lực từ ngày 26/4.

Sinh viên trung cấp, CĐ theo niên chế hoặc tích lũy mô-đun, tín chỉ nhờ thi dùm, học thi dùm, sẽ bị kỷ luật đình chỉ một năm với lần vi phạm thứ nhất và buộc thôi học nếu vi phạm thứ hai.

Trường hợp tổ chức thi, kiểm tra dùm sẽ bị buộc thôi học từ lần vi phạm đầu tiên.

Chép bài kiểm tra, bài thi của người khác; bài kiểm tra, bài thi đã có kết luận giống nhau thì xử lý như nhau.

Nếu người học bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị sao chép trước khi nộp bài sẽ được hiệu trưởng xem xét giảm từ kỷ luật cảnh cáo xuống khiển trách.

Nếu bị sao chép sau khi nộp bài thì không bị xử lý.

HP (nguồn VOH)