Những trường hợp người lao động được khởi kiện tại tòa án

Cập nhật, 05:45, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)

Theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/2/2018 của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp… người lao động có quyền khởi kiện vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc thủ tục tố tụng hành chính.

Người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự trong 3 trường hợp sau: Có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình; không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.

Ngoài ra, người lao động còn có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính trong 2 trường hợp: Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc đã hết thời hạn mà khiếu nại lần 2 không được giải quyết.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

HP (nguồn TTXVN)