Quy định mới về xếp lương công chức chuyên ngành hành chính

Cập nhật, 13:51, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 05 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11 và Thông tư 13 về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức (CC) chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch CC.

Cụ thể, CC được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 11 được áp dụng bảng lương tương ứng kèm theo Nghị định số 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CB, CC, VC và lực lượng vũ trang như sau:

Áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với CC, CC trong cơ quan nhà nước) đối với các ngạch CC: Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng CC loại A3 (nhóm 1); ngạch chuyên viên chính áp dụng CC loại A2 (nhóm 1); ngạch chuyên viên áp dụng CC loại A1; ngạch cán sự áp dụng CC loại A0; ngạch nhân viên áp dụng CC loại B.

Áp dụng Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) đối với ngạch nhân viên lái xe cơ quan.

Thông tư 05 cũng quy định rõ cách chuyển ngạch và xếp lương đối với CC đang giữ các ngạch CC chuyên ngành hành chính (cũ) sang các ngạch CC chuyên ngành hành chính (mới) quy định tại Thông tư 11 như sau: Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên, CC đã được bổ nhiệm ở ngạch nào thì tiếp tục xếp lương theo ngạch đó.

Đối với ngạch cán sự, CC tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới), nếu đang xếp lương theo CC loại A0 ban hành kèm theo Nghị định 204 thì tiếp tục xếp lương theo CC loại A0 đó; nếu đang xếp lương theo CC loại B ban hành kèm theo Nghị định 204 thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại CC, VC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/10/2017.

HP (nguồn Chinhphu.vn)