Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Cập nhật, 05:54, Thứ Sáu, 06/10/2017 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Mục tiêu của đề án là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác;

ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và xã hội, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Trong giai đoạn 2017- 2020, đối với giáo dục mầm non và phổ thông (tiểu học, THCS và THPT) sẽ tiến hành thí điểm ở 3 tỉnh- thành đại diện cho 3 miền; đối với giáo dục ĐH, dạy thí điểm cho các khối trường theo nhóm ngành đào tạo;

đối với giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dạy thí điểm cho các khối trường theo nhóm ngành, nghề đào tạo. Đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người cho người học.

HP (nguồn HNM)