Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ "một cửa" phải chuyên môn hóa

Cập nhật, 14:45, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)

 

Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã lưu ý như trên tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2018 vào sáng 2/7/2018.

Đồng thời đề nghị, các cơ quan đơn vị, địa phương đề ra giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém. Song việc cải cách thủ tục hành chính phải mang tính hiệu quả, đột phá gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Rà soát, bổ sung, bãi bỏ kịp thời các văn bản không phù hợp; việc công khai, minh bạch, giải trình phải rõ ràng; hoàn chỉnh việc sắp xếp bộ máy và thành lập trung tâm dịch vụ hành chính công; tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý và khen thưởng kịp thời.

Đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai công tác CCHC toàn diện 6 nội dung, trong đó tập trung triển khai công tác cải cách thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC.

Tuy nhiên, lãnh đạo một số sở ngành chưa quan tâm đến công tác cải cách hành chính; CCVC phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vừa đảm nhận tiếp nhận thủ tục hành chính vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên gặp khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI