Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ tới

Cập nhật, 07:50, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)

Sáng 15/5/2017, Huyện ủy Mang Thít tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch BCH, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020- 2025; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 bước 1.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm- Quyền Bí thư Huyện ủy Mang Thít- đã quán triệt đến các đồng chí cán bộ chủ chốt về tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu giới thiệu các đồng chí vào BCH, ban thường vụ và các chức danh nói trên.

Tiếp đó, Ban Tổ chức Huyện ủy Mang Thít đã đọc danh sách giới thiệu 73 đồng chí có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025 của huyện, để các đồng chí cán bộ chủ chốt xem xét cho ý kiến và giới thiệu thêm những đồng chí khác.

Cũng trong hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt được hướng dẫn cách ghi các loại phiếu như phiếu giới thiệu nhân sự, quy hoạch cấu tạo mới vào BCH, ban thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020- 2025;

giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh chủ tịch HĐND huyện, chủ tịch UBND huyện, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. Hội nghị dành thời gian để các cán bộ chủ chốt nghiên cứu, xem xét, viết phiếu giới thiệu nhân sự, và nộp về Ban Tổ chức Huyện ủy chậm nhất vào ngày 18/5/2017.

Việc quy hoạch nhằm phát hiện nguồn nhân sự mới có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý. Từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện và từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đây là công việc rất quan trọng, vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo của huyện Mang Thít trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới để đưa vào quy hoạch.

TRẦN PHONG