Cần chủ động hơn nữa trong công tác giám sát, phản biện

Cập nhật, 16:25, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)

Ngày 16/5/2017, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 217 QĐ/TW và Quyết định 218QĐ/TW của Bộ Chính trị, về công tác giám sát và phản biện.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. 

Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, ký kết 10 chương trình về giám sát và tổ chức triển khai thực hiện.

Qua đó, tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và MTTQ Việt Nam, góp phần quan trọng bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; công tác phản biện đã góp phần bổ sung, điều chỉnh dự thảo chủ trương đường lối, đề án chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị có chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

MTTQ, các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nhất là giám sát cá nhân là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; hằng năm phối hợp tiến hành sơ kết công tác giám sát, phản biện xã hội để hoạt động này đi vào nề nếp, hiệu quả.

Cần chủ động hơn nữa trong công tác giám sát, phản biện trong tình hình mới, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung quy chế, quy định.

THÚY QUYÊN