Lựa chọn nội dung thiết thực, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân để giám sát

Cập nhật, 15:56, Thứ Tư, 19/04/2017 (GMT+7)

Qua 3 năm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, MTTQ các cấp đều có xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Đối với công tác giám sát theo Quyết định 217, MTTQ tỉnh tổ chức 7 cuộc giám sát về việc thực hiện tổng rà soát người có công; quy trình bình nghị cấp và rút giấy chứng nhận hộ nghèo; giám sát thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Ngoài ra, 8/8 huyện, thị, thành phố chủ trì giám sát ít nhất 2 nội dung; 109/109 xã, phường, thị trấn giám sát ít nhất một nội dung.

Về tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định 218, tính đến nay có 8/8 huyện, 109/109 xã xây dựng họp thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu những nội dung cơ bản của 2 quyết định này và xem đây là nhiệm vụ trong tâm, đồng thời, sẽ lựa chọn những nội dung thiết thực, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân để giám sát.

Ngoài ra, tuyên truyền, vận động người dân tích cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đề xuất cấp ủy, chính quyền đối thoại với dân theo quy định để kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân.

THANH TÂM