Vợ có trả nợ cho khoản vay của chồng trong thời kỳ hôn nhân?

Cập nhật, 05:56, Thứ Tư, 15/05/2019 (GMT+7)

Tôi và chồng tôi có một con chung. Do cháu bị bệnh cần tiền để chữa trị nên chồng tôi có đứng tên vay một khoản tiền. Nay vợ chồng tôi ly hôn và chồng tôi yêu cầu tôi phải trả một nửa khoản tiền vay đó. Xin hỏi, chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không?

Lê Hoàng Yến (Long Hồ)

Trả lời: Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật thì vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường; nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Căn cứ quy định trên, mặc dù trên giấy vay do chồng đứng tên nhưng đây là khoản vay để trị bệnh cho con nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình nên bạn cũng có nghĩa vụ đối với khoản vay này.

PHÒNG BẠN ĐỌC