Tham gia BHYT theo hộ gia đình có được ưu đãi không?

Cập nhật, 14:52, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Xin cho biết, việc tham gia BHYT theo hộ gia đình có được hưởng chế độ ưu đãi gì không?

Lê Thanh Tuyền

(Bình Tân)

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì người có tên trong sổ hộ khẩu thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình (trừ những người thuộc các đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 nghị định này, chẳng hạn nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nhóm do cơ quan BHXH đóng…).

Mức đóng BHYT của đối tượng quy định tại Điều 5 nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5 mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng BHYT được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Để được hướng dẫn cụ thể hơn, bạn cần liên hệ đại lý thu BHYT.

PHÒNG BẠN ĐỌC