Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại thì không được thụ lý giải quyết

Cập nhật, 05:35, Thứ Sáu, 13/04/2018 (GMT+7)

Hiện nay, nhiều người cho rằng đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại vẫn được giải quyết. Vậy, vấn đề này được quy định như thế nào?

Nguyễn Văn Hòa (TX Bình Minh)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại 2011, khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau không được thụ lý giải quyết: Quyết định hành chính (QĐHC), hành vi hành chính (HVHC) trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; QĐHC, HVHC trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới;

QĐHC có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; QĐHC, HVHC thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.

QĐHC, HVHC bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại; đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng; khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại; việc khiếu nại đã được tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của tòa án.

Căn cứ quy định trên, đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại thì không được thụ lý giải quyết.

PHÒNG BẠN ĐỌC