Điều kiện và chế độ, chính sách khi nghỉ hưu của quân nhân

Cập nhật, 05:42, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

Nghe nói quân nhân chuyên nghiệp đủ 40 tuổi sẽ được nghỉ hưởng chế độ hưu. Xin hỏi quy định này như thế nào?

Lê Văn Chiến (TX Bình Minh)

Trả lời: Điều 4 Thông tư số 162/2017/TT-BQP ngày 10/7/2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định:

Quân nhân chuyên nghiệp có quyết định thôi phục vụ tại ngũ được nghỉ hưu trong trường hợp: Đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ; hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm; đủ 40 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên.

Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi. Hạn tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định 52 tuổi đối với cấp úy; 54 tuổi đối với thiếu tá, trung tá; nam 56 tuổi; nữ 55 tuổi đối với thượng tá.

Quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu chế độ trước tuổi.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì quân nhân chuyên nghiệp đủ 40 tuổi được nghỉ hưởng chế độ hưu phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên.

PHÒNG BẠN ĐỌC