Mang Thít

Trên 52 tỷ đồng đầu tư phát triển mạng lưới điện

Cập nhật, 20:19, Chủ Nhật, 28/03/2021 (GMT+7)

Trong giai đoạn 2016- 2020, huyện Mang Thít đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cải tạo gần 36km đường dây trung thế, trên 98km đường dây hạ thế, nâng công suất 12 trạm biến áp, lắp đặt mới 66 trạm biến áp với tổng công suất 3.297,5 KVA, với tổng kinh phí đầu tư trên 52 tỷ đồng.

Trong đó, ngành điện đầu tư trên 49 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Bên cạnh đó, ngành điện còn triển khai thực hiện 5 công trình chiếu sáng công cộng phục vụ dân sinh bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng chiều dài hơn 16km, kinh phí gần 11 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có 99,97% tổng số hộ sử dụng điện lưới quốc gia.

Hiện ngành điện cũng đang lập báo cáo đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng Đường tỉnh 902 (từ xã Mỹ An đến Chánh An) với tổng chiều dài gần 13km. Riêng Đường tỉnh 903 đã được đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng.

CÔNG NGÔN