Chương trình xây dựng nông thôn mới

Bước tiếp chặng đường năm 2020

Cập nhật, 13:40, Thứ Tư, 22/01/2020 (GMT+7)

Qua 1 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đến cuối năm 2019, UBND tỉnh đã công nhận TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 48 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Dự kiến đến tháng 2/2020, toàn tỉnh sẽ có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, 50 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi.
Diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi.

Hiện, tổng số tiêu chí đạt được trên địa bàn 89 xã là 1.446 tiêu chí, số tiêu chí đạt bình quân 16,2 tiêu chí/xã, tăng 1,2 tiêu chí so năm 2018. Với những thành quả đã đạt được, nhiều địa phương đã tích cực lên kế hoạch nâng chất và giữ vững các tiêu chí để bước tiếp chặng đường năm 2020.

Mỗi xã thực hiện 1 ấp, khu dân cư NTM

Những năm qua, các cấp các ngành trong huyện Tam Bình đã có nhiều giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, tuy một số địa phương vẫn còn khó khăn trong thực hiện tiêu chí, nhưng với sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, huyện Tam Bình có 9/16 xã đạt chuẩn NTM, ước đến tháng 2/2020 có thêm xã Mỹ Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao và tháng 4/2020 xã Bình Ninh đạt chuẩn NTM.

Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn huyện Tam Bình phát triển tương đối nhanh, nổi bật là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp- dịch vụ- ngành nghề.

Bên cạnh, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng NTM, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn.

Để tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu năm 2020, huyện Tam Bình phấn đấu có thêm xã Hòa Hiệp đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã Tường Lộc và Hòa Thạnh đạt chuẩn NTM. Đồng thời, huyện chỉ đạo mỗi xã chọn thực hiện 1 ấp, khu dân cư NTM.

Ông Lê Ngọc Đức- Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Bình- cho biết, huyện đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện, trong đó sẽ thực hiện chương trình một cách kiên trì, không chủ quan, nóng vội; gắn trách nhiệm hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao và khu dân cư, ấp NTM vào công tác thi đua hàng năm; tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân theo phương châm “dân làm, Nhà nước hỗ trợ” nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM.

Bên cạnh, huyện cũng sẽ tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội quan trọng, tạo sự đồng bộ cho nông nghiệp- nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất…

Huyện cũng sẽ phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, “lấy phục vụ lợi ích nhân dân làm động lực trong xây dựng NTM”- ông Phó Chủ tịch UBND huyện- Lê Ngọc Đức nói.

Không còn xã dưới 10 tiêu chí

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn đang dần được cải thiện.
Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn đang dần được cải thiện.

Sau 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM (2011- 2019), huyện Long Hồ có 6/14 xã đạt chuẩn NTM. Hiện, toàn huyện không còn xã dưới 10 tiêu chí. Năm 2020, huyện phấn đấu xã Tân Hạnh đạt chuẩn NTM và xã Bình Hòa Phước đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Hồ Thế Nhu- Trưởng Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Long Hồ- cho biết, huyện sẽ quy hoạch một số vùng chuyên sản xuất rau sạch, cây ăn trái, cây cảnh và thủy sản; gắn phát triển kinh tế vườn với du lịch sinh thái các xã cù lao; tranh thủ các nguồn vốn và thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội theo quy hoạch xây dựng NTM…

Để năm 2020 tỉnh Vĩnh Long có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, các xã đạt chuẩn NTM hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng BCĐ giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, NTM và đô thị văn minh tỉnh- đề nghị cần phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể. 

Theo đó, đến cuối năm 2020 các xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, các xã chưa đạt chuẩn NTM phấn đấu tăng thêm ít nhất 1 tiêu chí; tập trung đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân đồng hành cùng các địa phương trong xây dựng NTM; gắn phát triển sản xuất với giảm nghèo bền vững và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tiếp tục huy động nguồn lực cho xây dựng NTM- nhất là nguồn xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cũng lưu ý, cần quan tâm kiện toàn BCĐ các cấp, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các địa phương và thường xuyên kiểm tra để xử lý, hỗ trợ.

Đồng thời, tiếp tục phát huy nội lực, xác định vai trò đi đầu, gương mẫu của đảng viên, vai trò chủ thể của người dân, phải làm cho người dân có nhận thức đầy đủ thông qua việc tuyên truyền, công khai, thuyết phục để người dân chung tay tham gia xây dựng NTM.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2019 đạt gần 656,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước gần 619,2 tỷ đồng, còn lại là huy động đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nguồn lực của cộng đồng dân cư để thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI