Tiếp tục hoàn chỉnh tư liệu "Những đóng góp của nhân dân Vĩnh Long trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968"

Cập nhật, 07:34, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

Chiều 8/1/2018, đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến chuẩn bị hội nghị tổng kết “Những đóng góp của nhân dân Vĩnh Long trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” (ảnh), sẽ tổ chức vào 24/1/2018.

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, lực lượng vũ trang qua các thời kỳ và những người từng trực tiếp tham gia sự kiện lịch sử này đã đóng góp ý kiến làm sáng tỏ một số vấn đề, liên quan đến vai trò của nhân dân trong việc đóng góp sức người, sức của phục vụ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Thực hiện Chỉ thị số 12 và Kế hoạch số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay các địa phương đã hoàn thành việc điều tra, phát phiếu thu thập thông tin, tổng hợp số liệu và tọa đàm “Những đóng góp của nhân dân Vĩnh Long trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”.

Theo thống kê chưa đầy đủ, phục vụ cho Tổng tấn công Xuân Mậu Thân 1968 và cả năm 1968 sau đó, toàn tỉnh có 8.005 gia đình đóng góp sức người, sức của; 9.415 tham gia phục vụ hậu cần, dân công hỏa tuyến, nuôi chứa; đóng góp trên 126.000 giạ lúa, gạo; trên 59 triệu đồng (tiền Việt Nam cộng hòa thời đó), 595 chỉ vàng, trên 1.500 xuồng, ghe máy và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Đồng chí Trương Văn Sáu- yêu cầu BCĐ tổng kết tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh tư liệu về sự đóng góp của nhân dân để phục vụ hội nghị tổng kết và tiến hành biên soạn sách “Những đóng góp của nhân dân Vĩnh Long trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”.

Trong đó, phải khái quát được tình hình, tinh thần hy sinh người, của cải và kết quả đóng góp của nhân dân vào sự kiện lịch sử này. Việc khen thưởng phải lựa chọn được những cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất và được sự đồng thuận của nhân dân.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH