Sửa đổi Luật Thuế bảo vệ môi trường là cần thiết

Cập nhật, 13:12, Thứ Tư, 31/05/2017 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết như vậy tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí về việc lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường hôm 26/5/2017.

Luật Thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XII, tại kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012. Qua tổng kết, đánh giá thực hiện cho thấy, đã đạt được những mục tiêu, yêu cầu khi ban hành. Tuy nhiên, hiện luật thuế này vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc.

Bà Vũ Thị Mai khẳng định, để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính về bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững; khắc phục những vướng mắc của Luật Thuế bảo vệ môi trường hiện hành; thực hiện mục tiêu cải cách thuế bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, hoàn thiện thể chế, cơ chế tài chính và cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn tới; đồng thời phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thì việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường là cần thiết.

LÝ AN