Độc đáo ngôi chùa lưu giữ 4 bảo vật quốc gia ở Bắc Ninh

Cập nhật, 21:35, Thứ Sáu, 26/03/2021 (GMT+7)

Chùa Bút Tháp tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh là nơi lưu giữ bốn nhóm bảo vật quốc gia: tượng Phật bà Quan âm nghìn mắt nghìn tay và ba pho tượng Tam Thế, tòa Cửu phẩm liên hoa, hương án.

Theo TTXVN/Vietnam+

Chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

 

Ba pho tượng Tam Thế tại chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Ba pho tượng Tam Thế tại chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

 

Một trong ba pho tượng Tam Thế tại chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Một trong ba pho tượng Tam Thế tại chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

 

Chạm khắc trên Hương án tại chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Chạm khắc trên Hương án tại chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

 

Chạm khắc trên tòa Cửu phẩm liên hoa tại chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Chạm khắc trên tòa Cửu phẩm liên hoa tại chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

 

Chạm khắc trên tòa Cửu phẩm liên hoa tại chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Chạm khắc trên tòa Cửu phẩm liên hoa tại chùa Búp Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)