Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cập nhật, 05:19, Thứ Năm, 25/01/2018 (GMT+7)

 

Hiện nay, chính sách thu hút, khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực trong y tế công lập chưa đáp ứng theo yêu cầu tình hình mới.
Hiện nay, chính sách thu hút, khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực trong y tế công lập chưa đáp ứng theo yêu cầu tình hình mới.

Ngày 24/1/2018, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Năm y tế 2017. Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- đến dự.

Thực hiện Năm y tế 2017, ngành y tế đã đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Kết quả, có nhiều chuyển biến quan trọng.

Cụ thể, mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố, đội ngũ cán bộ ngành y tế tăng về số và chất lượng, phong cách, thái độ phục vụ được đổi mới, lấy người bệnh làm trung tâm.

Thực hiện hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 với nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao giúp điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 78,5%; 100% trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2016- 2020.

Khó khăn hiện nay của ngành y tế là tình hình bệnh tật có chiều hướng tăng, chất lượng khám bệnh giữa tuyến dưới và tuyến trên chưa đồng bộ.

Chính sách thu hút, khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực trong y tế công lập chưa đáp ứng theo yêu cầu tình hình mới; còn tình trạng phản ánh về tinh thần, thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế…

Đồng chí Trần Văn Rón đã đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh;

thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số; quan tâm thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp y tế và các quy định về y tế.

Tin, ảnh: MAI ANH