Gần 74% cán bộ, giáo viên trên chuẩn

Cập nhật, 06:02, Thứ Tư, 16/09/2020 (GMT+7)

Theo Sở GD- ĐT, tính đến thời điểm hiện tại, đội ngũ trong biên chế đạt chuẩn đào tạo là 14.412/14.425 người, đạt tỷ lệ 99,9%, so cùng kỳ tăng 0,03%. Trong đó, cán bộ quản lý đạt chuẩn 100%. Trong khi đó, số cán bộ quản lý và giáo viên trên chuẩn đạt gần 74%.

Ngành GD-ĐT đã chuẩn bị tốt về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngành đã cử 756 lượt lãnh đạo, chuyên viên cấp sở, phòng; cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán, tổ trưởng và giáo viên chủ nhiệm các trường phổ thông tham gia bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 Đồng thời tổ chức bồi dưỡng 10.198 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; bồi dưỡng 1.899 giáo viên dạy lớp 1;…

CÔNG NGÔN