Phấn đấu có chương trình giáo dục khởi nghiệp

Cập nhật, 15:28, Thứ Sáu, 19/04/2019 (GMT+7)

Thực hiện đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025” của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu có khoảng 55% trường THCS, 60% trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ CĐ.

Đến năm 2025, các chỉ tiêu phấn đấu đạt lần lượt là 100% các trường THCS, THPT có chương trình hướng nghiệp; ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp; ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ CĐ.

Sở GD- ĐT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện; rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý hướng nghiệp và định hướng phân luồng giáo dục phổ thông…

KHÁNH DUY