Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cho 34 trường tái công nhận đạt chuẩn quốc gia

Cập nhật, 05:39, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

Đề án đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị nhằm đảm bảo cho các trường đã đạt chuẩn quốc gia đủ điều kiện tái công nhận lại từ nay đến năm 2020;

giúp các xã nông thôn mới duy trì tiêu chí thứ 5 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh; đồng thời, đảm bảo đến năm 2020 số trường học chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 55% theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X đề ra.

Quy mô đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị nhằm đảm bảo đủ điều kiện tái công nhận chuẩn quốc gia cho 34 trường, trong đó, có 4 trường mầm non; 17 trường tiểu học; 1 trường THCS và 3 trường THPT. Ước tổng kinh phí đầu tư 200 tỷ đồng; thời gian thực hiện đề án năm 2019- 2020.

Đề án khi triển khai thực hiện hoàn thành sẽ đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và giảng dạy của các trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GD- ĐT.

MINH DUY