Chuyển đổi Trường ĐH Cửu Long sang mô hình tư thục

Cập nhật, 13:19, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1293/QĐ-TTg chuyển đổi Trường ĐH Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) sang loại hình ĐH tư thục.

Theo đó, Trường ĐH Cửu Long là cơ sở giáo dục tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý của Nhà nước về giáo dục của Bộ GD- ĐT và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trường hoạt động theo quy định của điều lệ trường ĐH ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 14/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

MINH DUY