Phấn đấu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ đạt mức độ 3

Cập nhật, 08:43, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)

Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

Những năm qua, ngành GD- ĐT đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở tất cả các bậc học.

Thực hiện công tác này, TP Vĩnh Long luôn quan tâm lãnh chỉ đạo ngành chuyên môn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đến nay, toàn thành phố hiện có 18 trường tiểu học và 8 trường THCS, với 530 lớp, 485 phòng học. Tất cả các trường đều được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất kiên cố đáp ứng đầy đủ điều kiện dạy và học.

Toàn thành phố hiện có 11 trường tiểu học, 5 trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tỷ lệ huy động trẻ đến trường, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, THCS ngày càng cao.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, 100% giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, 92,2% giáo viên tiểu học và 85,9% giáo viên THCS đạt trình độ trên chuẩn theo quy định.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2017, TP Vĩnh Long tiếp tục được công nhận đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập THCS và xóa mù chữ mức độ 2, trong đó có 7/11 phường- xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Để tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, phấn đấu đưa TP Vĩnh Long đạt chuẩn phổ cập THCS và xóa mù chữ mức độ 3, ngành GD- ĐT thành phố sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể tham gia thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ;

tích cực tham mưu thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đội ngũ làm công tác phổ cập, xóa mù chữ; làm tốt công tác huy động trẻ đến trường, kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học và chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho học sinh;…

TRẦN DIỆU