​Đến năm 2025: Phấn đấu có ít nhất 70% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Cập nhật, 11:59, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Đó là mục tiêu được đặt ra trong đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018- 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể, đến năm 2025, Vĩnh Long sẽ chuyển đổi 100% trường mẫu giáo sang trường mầm non, tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt ít nhất 70%.

Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, tăng tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia lên ít nhất là 53,3%. Đầu tư, mở rộng diện tích đất cho các trường còn thiếu, xây dựng thêm trường mầm non (công lập và tư thục); 

chuyển đổi 80% trường mẫu giáo sang trường mầm non để huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu theo nghị quyết. 

Tập trung các điểm trường nhỏ, lẻ vào điểm chính nhằm tạo điều kiện tốt cho công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ.

MINH KHÔI