Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Cập nhật, 13:56, Thứ Tư, 06/09/2017 (GMT+7)

Trong năm học 2017- 2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ thị về các nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành giáo dục.

Theo đó, giao Sở GD- ĐT phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện- thị- thành tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường… Đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cần rà soát mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, giảm tải số học sinh/lớp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh thuộc diện khó khăn được đến trường;

tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp…

KHÁNH DUY