Thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi

Cập nhật, 14:35, Thứ Tư, 12/07/2017 (GMT+7)

Sở GD- ĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2017, dự kiến từ ngày 14-27/7.

Đoàn sẽ kiểm tra hệ thống hồ sơ, minh chứng và số liệu kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi của cấp xã, huyện. Kiểm tra thực tế 1/3 xã (của mỗi đơn vị cấp huyện), các xã còn lại kiểm tra trên cơ sở hồ sơ…

Thông qua kiểm tra, ngành giáo dục sẽ nắm lại các kết quả đạt được của công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh.

KHÁNH NGUYỄN