Dự kiến 400 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm trong 5 năm

Cập nhật, 20:34, Thứ Ba, 08/06/2021 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về Đề án cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, có hiệu lực từ ngày 1/6/2021.

Đề án với mục tiêu cho vay giải quyết việc làm tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình nhằm tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho người lao động; trợ giúp người thất nghiệp, người thiếu việc làm tự tạo việc làm... Qua đó từng bước nâng cao điều kiện sống của những hộ thu nhập thấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các xã nông thôn mới, xã có đông đồng bào dân tộc và các xã thuộc vùng khó khăn;...

Đề án tăng mức cho vay bình quân 25- 35 triệu đồng/một lao động. Dự kiến tổng nguồn vốn (vốn Trung ương và vốn địa phương) thực hiện đề án trong 5 năm tới khoảng 400 tỷ đồng. Đối tượng, điều kiện, mức vay, thời hạn, hồ sơ thủ tục vay vốn giải quyết việc làm... theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không thuộc đối tượng áp dụng của đề án.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo từ đầu năm đến tháng 5/2021, đã giải quyết việc làm mới cho hơn 11.200 lao động. Năm 2021, kế hoạch tạo việc làm mới cho 20.000 người, gồm tạo việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Năm 2020, kế hoạch này là 20.000 lao động và thực hiện 26.756 lao động.

MINH THÁI