TP Vĩnh Long: Phấn đấu giảm 0,35% hộ nghèo

Cập nhật, 13:40, Thứ Sáu, 20/11/2020 (GMT+7)

TP Vĩnh Long phấn đấu năm 2021 giảm 0,35% hộ nghèo theo tiêu chí mới, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92%.

Đầu năm 2020, toàn thành phố còn 258 hộ nghèo (trong đó 113 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ), chiếm 0,6% và 619 hộ cận nghèo, chiếm 1,45%. Ước đến cuối năm, sẽ giảm 80 hộ nghèo, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT ước đạt 91,5%, vượt chỉ tiêu nghị quyết và tăng 2,5% so cùng kỳ.

Trong năm, toàn thành phố đào tạo nghề cho 3.500 lao động, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 5.500 lao động, đạt 100% nghị quyết; xét chi hỗ trợ cho 4.159 trường hợp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với hơn 6,1 tỷ đồng.

THỤY VŨ