Những đổi mới trong chương trình môn Vật lý nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Cập nhật, 20:25, Thứ Bảy, 11/01/2020 (GMT+7)

Đó là vấn đề được PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh- tác giả Chương trình tổng thể, chủ biên Chương trình THPT môn Vật lí trình bày trong hội thảo sáng 1/11/2020 tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh, tác giả Chương trình tổng thể, chủ biên Chương trình THPT môn Vật lí trình bày trong hội thảo.
PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh, tác giả Chương trình tổng thể, chủ biên Chương trình THPT môn Vật lí trình bày trong hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Văn Khánh cho biết: Một trong những mục tiêu của chương trình môn Vật lý là giúp học sinh nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng được nghề nghiệp và có kế hoạch học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu của định hướng nghề nghiệp.

Mục tiêu này được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ chương trình môn Vật lý từ nội dung, kế hoạch dạy học đến kiểm tra, đánh giá, dưới các góc độ khác nhau.

Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản chính sách của Nhà nước thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lý chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời là cam kết của Nhà nước bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông.

Tin, ảnh: VĨNH PHÚC