Trà Ôn có trên 84% căn nhà đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật, 17:40, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

Theo thống kê của BCĐ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh huyện Trà Ôn, tính đến nay toàn huyện có 6/13 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư gồm xã Hựu Thành, Hòa Bình, Thới Hòa, Tích Thiện, Thiện Mỹ, Xuân Hiệp.

Để hoàn thành mục tiêu này, các xã nói trên phải hết sức cố gắng. Bởi việc xây dựng nhà ở dân cư đạt chuẩn chủ yếu dựa vào các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, còn dựa vào điều kiện kinh tế của người dân thì rất hạn chế.

Cụ thể, từ khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người có công và vận động người dân tự đầu tư xây mới 249 căn với tổng kinh phí 8,68 tỷ đồng; trong đó theo Quyết định 33 là 61 căn, nhà đại đoàn kết: 75 căn, theo Quyết định 22: 98 căn và Đài THVL hỗ trợ 15 căn, nâng tổng số nhà đạt chuẩn theo Bộ Xây dựng là 29.360 căn, đạt trên 84%; nhà chưa đạt chuẩn là 4.800 căn, chiếm trên 13%; nhà tạm là 510 căn, chiếm trên 1,4%.

Để hỗ trợ thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư, hiện huyện đã và đang triển khai xóa nhà tạm, kiên cố hóa nhà ở cho người dân thông qua các nguồn hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ làm nhà cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị, ban ngành.

Đặc biệt là các hội- đoàn thể như: Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… đã rất tích cực trong việc hỗ trợ cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm mới và tu sửa nhà ở, góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.

TỐ LOAN