Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào vấn đề trẻ em

Cập nhật, 10:01, Thứ Ba, 23/04/2019 (GMT+7)

Đây là nội dung tỉnh Vĩnh Long thực hiện trong năm 2019 với mục tiêu nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, nhà trường, gia đình, cộng đồng và xã hội về quyền tham gia của trẻ em. 

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để các em tham gia vào những vấn đề có liên quan đến trẻ em nhằm phát triển toàn diện về tinh thần và thể chất.

Trẻ em được tham gia và nói lên quyền suy nghĩ của mình.
Trẻ em được tham gia và nói lên quyền suy nghĩ của mình.

Theo đó, Vĩnh Long phấn đấu thực hiện để 100% chính sách về trẻ em ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tham vấn ý kiến trẻ em; 95% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em; 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến trẻ em và triển khai thực hiện 2 mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em.

Ngoài ra, các huyện- thị- thành trong tỉnh ưu tiên lựa chọn một số địa phương để xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN