Sổ tay giáo dục

Đầu năm nói chuyện học phí

Cập nhật, 05:49, Thứ Tư, 13/02/2019 (GMT+7)

Chính sách học phí trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi đã nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhiều ý kiến nhất trí với quy định tại Điều 97, theo đó trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học, THCS trường công lập không phải nộp học phí.

Trẻ em mầm non 5 tuổi ở cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, THCS trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí.

Đối với học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh THCS trường tư thục trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước và giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện.

Cũng có một số ý kiến cho rằng, nên miễn hoàn toàn học phí và các chi phí khác ngoài học phí cho các đối tượng học sinh thuộc diện phổ cập trong nhà trường thuộc các loại hình.

Thiết nghĩ, dự thảo cần tính đến yếu tố đặc thù của vùng, miền trong thu học phí. Nhằm đảm bảo việc thu học phí sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, ý thức, trách nhiệm của người dân ở một số địa phương trong việc cho con em của mình đến trường. Mức thu học phí được xác định theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy định.

Và, đã đến lúc phải nghiên cứu một cơ chế tín dụng giáo dục theo hướng hỗ trợ tốt hơn cho việc học tập của người học.

CAO HUYỀN