Câu chuyện nông thôn

Chất xám trong nông nghiệp

Cập nhật, 15:42, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)

Nông nghiệp muốn làm ăn lớn rất cần sức mạnh của tài lực mà đặc biệt là nhân lực. Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ dẫn dắt nền nông nghiệp định hướng theo cách làm ăn bài bản, khoa học, từ bỏ hẳn lối sản xuất nhỏ lẻ, tư duy “ăn xổi ở thì”, có vậy mới nâng chất sản phẩm nông nghiệp và tiếp cận với thị trường thế giới.

Hai Lúa tui thấy hiện nay mình đang có 2 nguồn lực quý cần được sự quan tâm, động viên để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Thứ nhất là nguồn trí thức trẻ trong nước đã mạnh dạn trở về nông thôn tự mình làm chủ trên mảnh ruộng của gia đình. Những người trẻ có kiến thức, được sự phối hợp kinh nghiệm dày dạn của cha anh họ, đã xây dựng nên thương hiệu cho chính sản phẩm nông hộ, dần dần lan tỏa ra trong khu vực và cả nước.

Thời gian gần đây, Hai Lúa tui được tiếp cận một đội ngũ trí thức trẻ Việt kiều, họ cũng xuất thân từ làng quê miền Tây mình, vượt khó khăn trở thành những nhà khoa học trẻ có vị trí ở các nước phát triển.

Giờ đây, họ tạo mối liên lạc và gắn bó với một địa phương hoặc trường đại học để thường xuyên có những chuyến đi về, họ lặng lẽ hỗ trợ nông dân một cách thiết thực nhất, đó là sự thành lập những đội nhóm xung kích, những CLB kết nối những người tâm huyết làm ăn theo hướng nông nghiệp sạch, dần dần họ xây dựng tiêu chuẩn riêng giúp nông dân đồng bằng khẳng định thương hiệu nông sản sạch, có được đầu ra trên thị trường, trước mắt là trong nước.

Đây là những động lực mạnh mẽ hỗ trợ cho người nông dân bớt yếu thế trong sự cạnh tranh quyết liệt và khốc liệt hiện nay.

Chúng ta cần biết trân trọng nguồn lực quý báu này và các địa phương cần có sự đãi ngộ nhất định để tranh thủ, thu hút ngày càng nhiều đội ngũ trí thức trẻ trong và ngoài nước có lòng với nông thôn, nông dân, hầu thúc đẩy nền nông nghiệp sớm vươn mình đủ sức cạnh tranh với khu vực và thế giới.

Hailua@.com