52/89 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất

Cập nhật, 15:41, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)

Đến cuối quý I/2018, toàn tỉnh có 52/89 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất.

Nhìn chung, công tác phát triển và tổ chức lại sản xuất gắn kết chặt chẽ với chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các huyện, thị tiếp tục được triển khai nhân rộng, góp phần tích cực trong nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất khi: có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 với ít nhất 10 thành viên trở lên. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

NGUYỄN PHƯƠNG