Cuối năm học 2017- 2018

Phấn đấu 46% số trường đạt chuẩn quốc gia

Cập nhật, 05:36, Thứ Bảy, 03/02/2018 (GMT+7)

Hiện toàn tỉnh có 190 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 43,58% tổng số trường trên địa bàn. Trong đó, mầm non có 43 trường, tiểu học có 109 trường, THCS có 38 trường và THPT có 9 trường.

Trường đạt chuẩn quốc gia góp phần tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.
Trường đạt chuẩn quốc gia góp phần tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh. Ảnh minh họa 

Song hành cùng với trường chuẩn quốc gia, hiện tại có 174 thư viện đạt chuẩn, chiếm trên 55% tổng số thư viện. Trong đó, tiểu học có 118 thư viện, THCS có 44 thư viện và THPT có 12
thư viện.

Ngành giáo dục phấn đấu đến hết năm học 2017- 2018, toàn tỉnh sẽ có 202 trường đạt chuẩn quốc gia, tức phấn đấu đạt thêm 12 trường, chiếm 46% tổng số trường học.

Bên cạnh đó, ngành sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục của các trường đạt chuẩn, đầu tư các trường cận chuẩn và các trường tái công nhận đảm bảo đạt chuẩn theo quy định…

Tin, ảnh: KHÁNH NGUYỄN