Dạy nghề cho lao động nông thôn vượt gần 23% kế hoạch

Cập nhật, 14:34, Thứ Sáu, 15/12/2017 (GMT+7)

 

Vĩnh Long chú trọng đào tạo nghề theo dự án hỗ trợ bò giống cho 380 hộ gia đình nghèo biết kỹ thuật chăn nuôi bò giống.
Vĩnh Long chú trọng đào tạo nghề theo dự án hỗ trợ bò giống cho 380 hộ gia đình nghèo biết kỹ thuật chăn nuôi bò giống.

Thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), năm 2017, Vĩnh Long mở 258 lớp đào tạo nghề, với gần 6.750 LĐNT theo học.

Đạt được kết quả trên, tỉnh chú trọng đào tạo nghề cho LĐNT thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và LĐ thuộc hộ bị thu hồi đất canh tác.

Đảm bảo nâng cao hiệu quả đào tạo gắn với giải quyết việc làm, tạo việc làm cho LĐNT sau đào tạo, tăng thu nhập của LĐNT; góp phần chuyển dịch cơ cấu LĐ và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, cung ứng LĐ qua đào tạo cho doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và phục vụ xuất khẩu lao động. Tỉnh chú trọng, tăng cường thực hiện mở lớp dạy nghề và giải quyết việc làm, tạo việc làm cho LĐNT tại các xã nông thôn mới.

Ngoài ra, thực hiện công tác truyền thông tuyên truyền vận động LĐNT học nghề, khảo sát nhu cầu sử dụng LĐ qua đào tạo tại các doanh nghiệp trong khu- tuyến công nghiệp của tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện đề án ở cấp cơ sở; giám sát quá trình hướng dẫn tạo việc làm, giới thiệu việc làm của các cơ sở đào tạo.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN