TP Vĩnh Long

145 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN 7,8 tỷ đồng

Cập nhật, 15:04, Thứ Ba, 14/11/2017 (GMT+7)

Theo số liệu của BHXH TP Vĩnh Long, đến nay trên địa bàn còn 145 đơn vị cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chậm đóng và còn nợ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với hơn 7,8 tỷ đồng. Riêng 124 doanh nghiệp còn nợ hơn 7,3 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, TP Vĩnh Long đã tổ chức 2 đợt kiểm tra liên ngành tại 25 doanh nghiệp ngoài nhà nước. Qua kiểm tra đã vận động các doanh nghiệp trích nộp cho người lao động trên 328,71 triệu đồng.

Ngoài ra, cán bộ thu còn đến tận các doanh nghiệp đôn đốc, gửi thông báo và lập biên bản đối với các đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên. Tuy nhiên, do một số doanh nghiệp ngoài nhà nước kinh doanh không hiệu quả và tạm ngưng hoạt động nên số nợ đọng tăng.

Tới đây, BHXH TP Vĩnh Long tiếp tục tham mưu UBND TP Vĩnh Long thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

HỮU THÀNH