Mang Thít: Hụt thu thuế hơn 10,9 tỷ đồng

Cập nhật, 11:51, Thứ Ba, 14/11/2017 (GMT+7)

Năm 2017, huyện Mang Thít ước thu ngân sách nhà nước gần 400 tỷ đồng, đạt 98,2%. Như vậy, ngân sách huyện hụt thu hơn 10,9 tỷ đồng, làm ảnh hưởng rất lớn đến dự toán chi ngân sách của huyện.

Các nguồn thu đạt thấp là: thu tiền sử dụng đất ước đạt 40% so dự toán; thuế công thương nghiệp 72,3%, nguyên nhân chủ yếu là do dự toán giao năm 2017 tăng cao so số thực thu năm rồi hơn 14,5 tỷ đồng.

Song, một số ngành nghề giảm mạnh do không có đầu ra; gặp khó khăn do thiếu vốn, thiếu nhân công và nguyên liệu sản xuất.

Để đảm bảo nhiệm vụ chi những tháng cuối năm, huyện đã thực hiện phương án bù đắp bằng việc sử dụng kết dư ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, tuy nhiên vẫn còn hụt thu gần 4,8 tỷ đồng và ngân sách địa phương không có khả năng bù đắp.

NGUYỄN XUÂN