Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông thôn mới

Cập nhật, 07:40, Thứ Tư, 08/11/2017 (GMT+7)

Thời gian qua, việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Trà Ôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo và thực hiện của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, qua đó nhằm nâng cao đời sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Theo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 6.740 lao động nông thôn, đạt trên 103% kế hoạch.

Trong đó, đối tượng lao động được tư vấn giới thiệu việc làm chủ yếu thuộc diện gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số….

Bên cạnh đó, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên mở trên 25 lớp dạy nghề cho gần 800 lao động nông thôn, với các ngành nghề chủ yếu là: đan dây lác, dây nhựa; may công nghiệp, sửa chữa máy vi tính, kỹ thuật vườn- ao- chuồng,…

Qua đó, đã giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động nông thôn. Đồng thời nâng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 94%.

Nhìn chung, qua các cuộc tư vấn giới thiệu việc làm, các lớp dạy nghề, lao động nông thôn được trang bị nhiều kiến thức, được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, sản xuất theo từng lĩnh vực ngành nghề, từ đó áp dụng có hiệu quả vào canh tác, sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa nông sản… góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Ngọc Ly