58 xã giảm 189 tiêu chí nông thôn mới

Cập nhật, 15:55, Thứ Tư, 08/11/2017 (GMT+7)

Theo báo cáo của BCĐ các huyện- thị, đến nay có 21 xã thực hiện đạt thêm 34 tiêu chí. Tuy nhiên, có 58 xã giảm 189 tiêu chí so cuối năm 2016.

Các tiêu chí bị giảm chủ yếu là: thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, GD- ĐT, hộ nghèo, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh...

Nguyên nhân giảm do chỉ tiêu đánh giá của đa số các tiêu chí trong giai đoạn 2016- 2020 có yêu cầu tăng cao hơn về tỷ lệ, nội dung thực hiện so với quy định trước đây.

Hiện toàn tỉnh có 32 xã nông thôn mới. Đạt bình quân là 13,3 tiêu chí/xã, giảm 1 tiêu chí so cùng kỳ năm 2016.

NGUYỄN XUÂN