Sớm đưa Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân vào hoạt động

Cập nhật, 08:13, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh với số vốn 39 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành xong phần kiến trúc và đang xây dựng danh mục thiết bị trình Trung ương phê duyệt thực hiện trong quý III/2017.

Tỉnh hội đã tiến hành các bước bổ nhiệm các chức danh kiêm nhiệm giám đốc, phó giám đốc trung tâm trong thời gian UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt nhân sự trung tâm. Đồng thời, sẽ sớm đưa trung tâm vào hoạt động hiệu quả, góp phần đào tạo lực lượng lao động có tay nghề của tỉnh cũng như phục vụ xuất khẩu.

Đầu năm đến nay, các cấp hội đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho hơn 2.100 lượt hội viên nông dân. Qua đó, trên 81,3% học viên có việc làm sau đào tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

NGUYỄN XUÂN