Vận động gần 40 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo"

Cập nhật, 16:26, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)

Đó là số tiền đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trong 6 tháng đầu năm, được báo cáo tại hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014- 2019, tổ chức ngày 17/7/2017.  

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 630/847 khu dân cư văn hóa 5 năm liền, 32/94 xã được công nhận xã nông thôn mới và 2/15 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ cất mới 374 căn nhà đại đoàn kết, sữa chữa 33 căn nhà, hỗ trợ 70 suất học bổng cho học sinh khó khăn…

Tại hội nghị lần này, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã bầu bổ sung 4 ủy viên và bầu ông Trần Thanh Lâm làm Phó Chủ tịch chuyên trách UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa VIII.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY