Thông qua phong trào vệ sinh yêu nước, hưởng ứng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 11:46, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)

Bộ Y tế vừa phối hợp các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cấp Trung ương và địa phương, các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2017 trên cả nước.

Kể từ năm 2012, Chính phủ đã lấy ngày 2/7 hàng năm là ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Trong 3 mục tiêu chung hưởng ứng ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” đã nêu: Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân dân;

hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua triển khai phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Tổng kinh phí dành cho các hoạt động hưởng ứng ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm nay là 5,3 tỷ đồng, từ Bộ Y tế.

TƯỜNG VÂN