Phấn đấu có ít nhất 700 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cập nhật, 08:08, Thứ Sáu, 10/03/2017 (GMT+7)

Đó là chỉ tiêu phấn đấu của các huyện- thị- thành, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh trong năm 2017.

Người lao động học ngoại ngữ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.
Người lao động học ngoại ngữ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Theo đó, các đơn vị và địa phương đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xuất khẩu lao động.

Qua đó, giúp người lao động nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin về thị trường lao động nước ngoài, số doanh nghiệp có đủ pháp nhân và được phép tuyển dụng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh để phòng tránh thiệt hại cho người lao động.

Ngoài ra, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp chặt với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước với Ngân hàng Chính sách xã hội tư vấn, hỗ trợ các thủ tục vay vốn khi người lao động có nhu cầu vay vốn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia xuất khẩu lao động.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, người lao động được hỗ trợ vay vốn từ 80%- 100% (tùy đối tượng) khi tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN