Tài trợ 15 căn nhà tình thương và 15 con bò cho hộ nghèo

Cập nhật, 10:02, Thứ Năm, 12/01/2017 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận cho Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp 4 đoàn tình nguyện thuộc Tổ chức KSSA (Hàn Quốc) đến tài trợ xây dựng 15 căn nhà tình thương và hỗ trợ 15 con bò cho các hộ nghèo tại các xã Thạnh Quới (Long Hồ);

Bình Phước (Mang Thít); Trung Hiệp, Trung An và Tân An Luông (Vũng Liêm) với tổng kinh phí là 570 triệu đồng.

MINH KHÔI